Obchodní podmínky
Obchodní společnosti ELITFLEX NUTRITION s.r.o.

Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO 07407769

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 300539

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

WWW.ELITFLEXNUTRITION.CZ

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností ELITFLEX NUTRITION s.r.o. a kupujícím.

Prodávající

ELITFLEX NUTRITION s.r.o.

Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Česká republika

IČ 07407769

DIČ: CZ07407769


1, kupující:
spotřebitel, firma, státní instituce

2, zboží je možno objednat následujícími způsoby:
ústně (osobně, telefonicky)
písemně (poštou, e-mailem)
v internetovém obchodě (e-shopu)

3, elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující má povinnost poskytnout pravdivé a platné údaje.

4, Přijetí objednávky a její potvrzení:
Po odeslání objednávky obdržíte na Vámi uvedený e-mail v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. O Vaší objednávce jsme automaticky informováni. Objednávku v co nejkratší době potvrdíme emailem, SMS či telefonicky. Poté zboží ihned odesíláme a potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.
V případě jakýkoliv nejasností s objednávkou Vás budeme neprodleně informovat. Z těchto důvodů prosím udávejte při vyplňování objednávky takové telefonní číslo, na kterém nebude problém Vás zastihnout.

5, platební podmínky:

● platba dobírkou při dopravě přepravní službou (Česká pošta)

● platba na fakturu a to bankovním převodem na základě učiněné objednávky

6, způsob dopravy:


a, maloobchodní objednávky - ČR (doprava po celé ČR přepravní společností Českou poštou)

Výše objednávky

platba převodem

platba na dobírku

0 - 2000 Kč

80,- Kč

120,- Kč

nad 2000 Kč

ZDARMA

ZDARMA

* Všechny ceny dopravy jsou včetně DPH a balného.


b, maloobchodní objednávky - SR (doprava po celé SR přepravní společností Českou poštou - SP)

Výše objednávky

platba převodem

platba na dobírku

0 - 80 EUR

4 EUR

5 EUR

nad 80 EUR

ZDARMA

ZDARMA

* Všechny ceny dopravy jsou včetně DPH a balného.


c, velkoobchodní objednávky - ČR (doprava po celé ČR přepravní společností Českou poštou)

Výše objednávky

platba převodem

platba na dobírku

0 - 5000 Kč

80,- Kč

120,- Kč

nad 5000 Kč

ZDARMA

ZDARMA

* Všechny ceny dopravy jsou včetně DPH a balného.

d, velkoobchodní objednávky - SR (doprava po celé SR přepravní společností Českou poštou - SP)

Výše objednávky

platba převodem

platba na dobírku

0 - 200 EUR

8 EUR

10 EUR

nad 200 EUR

ZDARMA

ZDARMA

* Všechny ceny dopravy jsou včetně DPH a balného.

7, dodací lhůty:
U objednávek s formou úhrady převodem z účtu, jsou objednávky expedovány bez zbytečného odkladu po obdržení Vaší platby na náš účet.

objednávky hrazené dobírkou přijaté do 15 hodin, jsou expedovaný ještě týž den s doručením přepravní společností (Česká pošta) s doručením do 48 hodin od objednání.

V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás ihned informovat.

8, cena zboží:
Ceny jsou uvedeny na stránkách u jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v internetovém obchodě WWW.ELITFLEXNUTRITION.CZ jsou koncové a vč. příslušné sazby DPH.

Při nákupu lze získat slevu z ceny objednávky, která je následující:

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nákup za částku

Nákup za částku

výše jednorázové slevy

nad 5000,- Kč vč. DPH

nad 200 EUR vč. DPH

10%

nad 10000,- Kč vč. DPH

nad 400 EUR vč. DPH

15%

Uvedené slevy se vztahují pouze na maloobchodní prodej a zboží, které není ve slevě (v akci).

velkoobchodní cena zboží:

● Velkoobchodní ceny a slevy se řídí podmínkami pro jejich přiznání.

● Po ověření údajů firmy (žadatele o velkoobchodní slevu) bude přidělena obchodní sleva dle podmínek velkoobchodního odběru zboží.

Více informací na http://www.elitflexnutrition.cz/velkoobchod/

9, záruční doba - expirace:
Výrobky nemají prošlou záruční lhůtu, ani v dohledné době u nich nekončí datum spotřeby!
V opačném případě - pokud se jedná např. o výprodej, tak zboží je vždy náležitě označeno a viditelně napsané konkrétní datum expirace.

10, převzetí zásilky kupujícím:
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží nepřebírat.

11, reklamace:
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitele se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů a reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří přílohu a součást těchto obchodních podmínek.

12, odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně v prodejně má právo, v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně (emailem) dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a napsat číslo bankovního účtu, na které bude částka za zboží vrácena. Poté zaslat kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání a nerozbalené a to na adresu:

ELITFLEX NUTRITION s.r.o.

Rybářská 274

Broumov - Nové Město

550 01


V případě, že spotřebitel řádně odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či se souhlasem spotřebitele jinak, pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o opravě nebo údržbě provedené na žádost spotřebitele,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (potraviny, výživové doplňky atd.).

13, ochrana osobních dat:

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu ELITFLEXNUTRITION.CZ, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud si sami neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.
Provozovatel - prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Společnost, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace subjektu osobních údajů v rámci e-shopu a v případě nákupu bez registrace po dobu od uzavření objednávky po dodání zboží. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení "Záručního listu"), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

14, závěrečná ustanovení:
Prodávající má zájem na spokojenosti spotřebitele, pokud má spotřebitel zájem upozornit prodávajícího na chyby, prosíme, aby využil kontaktní mail: obchod@elitflexnutrition.cz. Věříme, že se nám podaří výhrady smírně vyřešit. Oprávněnost k podnikání a živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím, který se nepodaří vyřešit dohodou České obchodní inspekci, jako subjektu mimosoudního řešení sporů (www.coi.cz.).

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich stažení a archivaci. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán a je povinen dodržet a řídit se obchodními podmínkami společnosti ELITFLEX NUTRITION s.r.o.

Obchodní podmínky jsou účinné od 20. 10. 2018

Velkoobchod

ELITFLEX NUTRITION velkoobchod je výhradně určen pro:

 • velkoobchody
 • internetové obchody
 • kamenné prodejny
 • podporované sportovce (při splnění určitých podmínek)
 • sportovní kluby a federace (individuální podmínky)

Výhody velkoobchodu ELITFLEX NUTRITION:

 • Obchodním partnerů poskytujeme vysoké obchodní slevy na celý sortiment ELITFLEX NUTRITION.
 • Nejvíce aktivní odběratele každoročně odměňujeme bonusy.
 • Objednávky budou vyřizovány přes rozhraní nákupního košíku.
 • Po ověření údajů firmy (žadatele o obchodní slevu) bude nastavena trvalá, základní obchodní sleva.
 • Vážíme si všech našich obchodních partnerů (stejné podmínky pro všechny).

ELITFLEX NUTRITION GARANCE

 • suroviny pocházejí výhradně z EU
 • garance kvality surovin
 • skvělá kvalita a rozpustnost
 • pečlivý výrobní proces
 • na složení a výrobě se podílejí profesionální sportovci a magistři farmacie
 • vyrobeno za přísných hygienických norem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Pokud máte zájem o velkoobchodní ceny, můžete nás kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese, kde se dozvíte podrobné podmínky velkoobchodní spolupráce.

obchod@elitflexnutrition.cz, telefon: +420 606 044 317